Alla roller och intressenter

Alla är med

Ökade krav från myndigheter, kunder, partners och konkurrenter belyser det uppenbara och omedelbara behovet av bättre kontroll i de flesta organisationer. Ovanpå detta kommer den viktiga frågan om effektivitet. Den tidsåtgång och kostnad som krävs för att hålla redan en grundläggande nivå av intern och extern kontroll med manuella rutiner eller spridda system är ofta en överväldigande börda för många organisationer.


EIT är utvecklat med ett helhets- och livscykelperspektiv. Ni får ordning och reda, överblick och detaljer.


Alla roller och intressenter kan enkelt bidra med och ta del av information i EIT, givetvis utifrån ansvar och behörigheter.

Ledningsgrupper och chefer

EIT hjälper er att styra operativt och strategiskt på den nivå ni själva väljer. All information finns där - använd den för att effektivsera och förbättra verksamheten.

Specialister och tillgångsägare

EIT hjälper ansvariga inom olika specialistområden att enkelt nå sina målgrupper med rätt information och ger uppföljningsmöjligheter och sammanställningar, exempelvis för vidarerapportering til ledningsgrupper och kommittéer.

Anställda och konsulter

EIT ger medarbetare och konsulter (detta gäller givetvis övriga intressenter också) ett ställe för att rapportera och ta del av information på ett säkert och mycket användarvänligt sätt.

Leverantörer och partners

EIT ger leverantörer och partners ett ställe för att rapportera och ta del av information på ett säkert och mycket användarvänligt sätt.

Ägare, styrelser och kommittéer

EIT är guldgruva av information att använda för uppföljning av aktuellt läge, löpande och inför strategiska beslut.


Information i EIT kan enkelt göras tillgängligt även för exempelvis styrelsemedlemmar.

Behörigheter
Ställ enkelt in vilka personer som får skapa, uppdatera och följa upp vilken information.
Klientstöd

Användare kan arbeta via webbläsare från datorer, surfplattor och mobiltelefoner.


Det finns inga som helst krav på plugin-program eller andra klientinstallationer.


Webbläsare som kan användas är t.ex. Microsoft Edge, Google Chrome, Safari, Opera och Firefox.